Nástěnka

Zkontrolujte prosím své údaje ve smlouvě!

Vážení zahrádkáři, zdvořile Vás žádáme, abyste si na zveřejněné kupní smlouvě zkontrolovali správnost všech osobních údajů. Není vyloučeno, že některý údaj mohl být chybně zaznamenán, případně mohlo dojít ke změně adresy, či změnám jiným. Případnou nutnost opravy údajů ve smlouvě nahlaste nejpozději do 30.

Návrh kupní smlouvy - plné znění a vysvětlivky

Vážení zahrádkáři, přikládáme ke stažení a prohlédnutí úplné a finální znění kupní smlouvy. Prosíme o poslední kontrolu vašich údajů. FINÁLNÍ VERZE KUPNÍ SMLOUVY [.DOC] Výbory ZO Zátiší a ZO Kateřinky také požádaly Magistrát města Opavy o objasnění některých ne zcela

Našly se klíče

Našly se tyto klíče. Majitel nechť kontaktuje pana Milana Kupku, tel.: 608 807

INFORMACE k návrhu textu kupní smlouvy

Vážení zahrádkáři, na webových stránkách sousední osady byl zveřejněn text návrhu kupní smlouvy, který však ještě není projednán, tudíž jej nelze považovat za definitivní a již nyní je patrné, že některé pasáže vyžadují vysvětlení nebo doplnění. Přestože jde zatím jen o návrh, což je třeba

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich