Nástěnka

NABÍDKA užívání a následného odkupu zahrady č. 85

Informujeme tímto všechny potencionální zájemce o nabídce užívání a následného odkupu zahrady č. 85 o výměře 354 m2. Nezastavěná plocha = 309 m2 á 160 Kč/m2 Zastavěná plocha = 11 m2 á 500 Kč/m2 Vodní plocha = 34 m2 á 56 Kč/m2 Je třeba upozornit na skutečnost, že zahrada je ve velmi zanedbaném stavu. Její prohlídka zájemci je

Zápis z Výborové schůze 26. 9. 2016

Zápis z výborové schůze je vložen do dokumentů do sekce "Zápisy

Finální verze polohopisného plánu

VÁŽENÍ ZAHRÁDKÁŘI Předkládáme Vám výsledky odborného zaměření zahrad, které zachycují současný reálný stav ve finální verzi. POLOHOPISNÝ PLÁN ZO ZÁTIŠÍ (pozemky a rozměry chatek) Nebo ke stažení jako PDF soubor.   POLOHOPISNÝ PLÁN ZO KATEŘINKY (pozemky a rozměry chatek) Nebo ke stažení jako PDF

Zaměření zahrad - zkontrolujte! OPRAVENO!

Níže je již OPRAVENÁ VERZE PANEM ŤAPŤUCHEM z 25.8.2016 --- VÁŽENÍ ZAHRÁDKÁŘI Předkládáme Vám výsledky odborného zaměření zahrad, které zachycují současný reálný stav. Pokud by se přecejen vyskytla možná připomínka, vzniklá nedorozuměním, lze ji písemně uplatnit do 30.8.2016 od zveřejnění výsledků na e-mail

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich